ENDRIX
Witam Państwa na stronie "ENDRIX" Biura Usług Finansowo-Księgowych Janina Zielińska - firmy wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 898.

Celem mojej działalności jest spełnianie bieżących potrzeb klienta z dziedziny rachunkowości poprzez świadczenie najwyższej jakości usług audytorskich i księgowych z zachowaniem zasad etyki w oparciu o profesjonalną kadrę.

Na rynku audytorskim działam nieprzerwanie od 1994 roku prowadząc działalność gospodarczą. Prace audytorskie przeprowadza biegły rewident Janina Maria Zielińska nr ewid. 4623/3577.